Ingatlan és vita, ingatlan és perek szerződések miatt! Lakás, ház nehéz vitái!

2017 január 10. | Szerző:

Ingatlan és per, ingatlan és vita a tulajdonosnak nem kevés pénzbe kerül.

 

Számos ingatlan pereskedés körültekintéssel, tulajdonosi óvatossággal megelőzhető!

 

Jogi ügy, bírósági per több okból kialakulhat. Ezek összetett és részleteiben is nehezebben rendezhető viták.

 

Tulajdonosok számára fontos ügy, hogy rossz szerződés miatt, általánosságban szerződés miatt ne kerüljön senki sem bírósági perbe.

 

 

Vidéki ingatlanok kárai, jogvitái ünnepek előtt is súlyosak, keressen bennünket!

Vidéki ingatlanok kárai, jogvitái súlyosak, keressen bennünket!

 

 

Szerződés miatt jogvitába kerülnek családok, vagy éppen építtető tulajdonosok, vagy ingatlant megtakarított pénzből vásárlók!

 

Szerződés miatt nagy számban robbannak ki utólag jogviták, indulnak el követelések, elszámolási igények társasházi lakások eseteiben, családi házak értékesítése után.

 

 

 

Piaci tapasztalatunk, hogy rengeteg a kávéházi és ismerősi vélelem a szerződések érvénytelensége körül.

Egy szerződés nem  megfelelő teljesülése komoly jogvita kiindulását jelenti.  Különösen kivitelezési szerződések, más területen az ingatlan adásvételek részletei teljesülései hibáinál.

 

 

Devizahitellel, majd forintosított hitellel rendelkezők számára a szerződések miatti vita, majd perek lassan évtizedes fejtörést okoznak!

 

Egyre drágább és egyre kevésbé tolerálja az emberi életszerű hibákat a bírósági gyakorlat az ingatlan adásvétel peres ügyeiben! Előzze meg a pert!

Egyre drágább és egyre kevésbé tolerálja az emberi életszerű hibákat a bírósági gyakorlat az ingatlan adásvétel peres ügyeiben! Előzze meg a pert!

 

Viták az ingatlanok körül arra is kiterjednek, mi is történjen, ha a szerződés részlegesen érvénytelen stb!

 

 

Irodánk szakemberei egyértelmű gyakorlati tapasztalatnak tekintik, hogy a szerződések miatti vitákban, kártérítési ügyekben a méltányosság és igazságosság, a bírósági kiváltó egyezségekben, perek előtti egyezségekben valósul meg!

 

 

Szerződések miatti vita – gazdasági vita – műszaki hibák – költség jogviták, bíróság előtti perek kiváltása! (műszaki és gazdasági terület) Építési szakértők – Jogászok – Jogvédők – ügyvédek – költségszakértők irodánk szakemberei, szakmai partnerei: 06-706-599-327! (munkaidőben)

 

 

Társasházi jogviták közgyűlések nyomán – társasházi határozatok vitái nyáron!

2016 július 15. | Szerző:

Budapestről és vidékről érkeznek szakembereinkkel közös egyeztetésre elkeseredett lakástulajdonosok, kisebbségi tulajdonosok.

 

A sérelmezett társasházi határozatok sok ügynél, már a meghívó kiküldésekor mulasztások, hibák által tarkítottak!

Sokan közülük az ingatlana eladását veszi fontolóra, mert sorozatosan jogsérelmeket él meg adott vidéki, vagy budapesti társasházában.

 

Elszámolások, társasházi kivitelezések a viták alapját jelentik!

Elszámolások, társasházi kivitelezések a viták alapját jelentik!

 

Vitatott társasházi határozatoknál a társasházi ADR jogvita rendezés egyre többször vezet eredményre.      Szakmai levezetését (betekintés, ADR konzultáció, közös vitarendező ülések stb.)  követően közösen kidolgozott meghívó, rendkívüli társasházi közgyűlés útján megoldódhat bírósági peres eljárás nélkül a társasházi határozat miatti jogsérelmek vitája!

 

A társasházi határozat érvénytelensége iránt indított másik eljárás, a bírósági peres eljárás lehet.

Bírósági gyakorlat sokkal inkább a formai követelményekre helyezi a hangsúlyt, sem mint a tartalmi elemekre, ettől nem érdemes önállóan eljáró ügyfélnek ilyen bírósági pert megindítania.

 

 Célszerű a jogvita rendezés szakembereinkkel, de bíróságot és peres költségeket elkerülve!

 

Bírósági határozatok sora veszi közre a társasházi határozatok jogvitái, bíróságon futó peres ügyeit.

 

Társasházi lakóközösség életére egyedi szabályok vonatkoznak, ezek életszerűségében számos tulajdonosnak újdonságnak tűnnek! (Társasháznak végzett munka beszámítása közös költségbe, kötelezettség társasházi határozatban rögzítése stb.)

Nyáron a társasházi határozatok ellen, sokan háborodnak fel a kisebbségi tulajdonosok közül.

Szakmai javaslatunk, hogy a társasházi határozat megismerése után haladéktalanul keressék irodánkat, forduljanak szakemberhez!

 

 

A  jogvita rendezésére nyitva álló 60 nap, ill. perindításra nyitva álló idő a szabadságok miatt ilyenkor igen rövidnek bizonyul!

 

Vigyázat a társasházi perek bírósági gyakorlata elvárja a tulajdonosi, aprólékos, következetes tájékozódást, ennek igazolt kísérleteit!

 

 

TÁEK – Önökért dolgoznak társasházzal kapcsolatos jogvitákban, peres ügyekben!

 

 

Javaslatunk, hogy vitás helyzetekben ne egyedül járjon el – helyi indulatok stb.  Profi társasházi jogvitarendezéssel szakembereink, kapcsolódó  területek szakértői szakvéleményükkel kiválthatja a társasházzal szembeni bírósági pereskedést.

Egész évben forduljon hozzánk bizalommal és időben jogvitájával! 06-706-599-327! (munkaidőben)

Társasházak vitái szerződésekről, munkákról! Alapos előkészítés a bírósági per kiváltásával a jó megoldás!

2016 április 21. | Szerző:

Tulajdonosok, társasházi kisebbségi tulajdonosi csoportok a tavasz folyamán nem ritkán kifogásolnak, vitatnak szerződéseket, szerződések miatti kivitelezéseket, felmerült árakat!

 

Forró hangulatú társasházi közgyűlések, majd kialakuló személyeskedést sem mellőző jogviták mellett bontakoznak ki a szerződés érvénytelensége társasházi jogvitái.

 

Szakvélemények és permegelőzés egy műveletben! Költségszakértői szakvélemények helyszíni szemlével!

Szakvélemények és permegelőzés egy műveletben! Költségszakértői szakvélemények helyszíni szemlével!

 

Társasházak tetejére kerülő műszaki szerkezetek, reklám tartóeszközök stb., különböző szolgáltatók berendezései gyakran vitás körülmények között jelennek meg az épületeken.

Irodánk szakemberei a műszaki és jogi szakvélemények után, az ADR jogvita rendezést tartja elsődlegesen célravezetőnek a felek számára!

 

Társasházi közös képviselő által megkötött szerződés lehet szabályos, de lehet jogvitára, tulajdonosi vitatásra okot adó.

 

Társasházakban létrejövő viták  jó megoldása szakértőkkel – Jelentkezzen ügyével, vitájával!

 

Műszaki dokumentációk, költségek és árak minél pontosabb megjelölése a társasházi közgyűléseken műszaki fejlesztések, műszaki kivitelezések határozatai körül – a tulajdonosok legfőbb érdeke a döntések előtt!

Ezek hiányosságai később nehéz viták légkörét teremti meg a panel és nem panel társasházakban.

 

Vigyázat a családi kassza egy pert miatt könnyen széteshet!

Vigyázat a családi kassza egy pert miatt könnyen széteshet!

 

Különösen vitatottá válhat a társasházi közös képviselő meghatalmazásának, a megállapodások megkötésének jogosultságai!

 

Társasházi jogviták rendezése, mindig a megbízásainkban alapos előkészítést igényel! Így lesz jó megoldás belőle!

 

Műszaki viták, pereskedések esetén időben forduljon hozzánk!  Ügyfél bejelentkezés:06-70-65-99-327 (10-14h hétköznap)

 

 

 

Ki és mit fizet? Társasházak a bíróság előtt!

2016 április 15. | Szerző:

Társasházban élni egy kiegyensúlyozott és a problémákat türelmesen kezelő közös képviselettel jó dolog.

Más a helyzet a pontatlan kimutatások, pontatlan elszámolások, torzuló társasházi demokrácia eseteiben.

 

 

Van olyan eset, amikor a tulajdonosok több év alatt nem kapják meg a Tht.47.§-48.§.-nak megfelelő beszámoló és költségvetési javaslat értelmezhető adatait, kimutatásait.

Az ilyen hiányos, pontatlan kimutatások és adatok utáni megszületett határozat ellen a tulajdonos nem tud egyebet tenni, mint a bírósághoz fordulni, a társasházi közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása érdekében!

 

 

Egyre drágább és egyre kevésbé tolerálja az emberi  életszerű hibákat a bírósági gyakorlat az ingatlan adásvétel peres ügyeiben! Előzze meg a pert!

Egyre drágább és egyre kevésbé tolerálja az emberi életszerű hibákat a bírósági gyakorlat az ingatlan adásvétel peres ügyeiben! Előzze meg a pert!

 

Szakmai gyakorlatunk azonban azt igazolja, hogy egy társasházi közgyűlés előtti ADR jogvita rendezés, kimozdulást adhat az ilyen természetű jogvitákban.

 

 

 Társasházi tulajdonosok jogait és kötelezettségeit a Ptk. és a Tht rögzíti. A Ptk.5:22.§  foglalkozik a tulajdonos terheivel, s annak viselésével.

 

Jellemző, hogy a kialakult viták ezen a területen tárgyszerűen jól átláthatóak. A különböző indulatok és sérelmek inkább a késedelmekből, méltányosság nélküli közös képviselői gyakorlatból torlódnak fel.

 

 

Irodánk minden tulajdonos és társasház közötti vitás ügyben szakmai munkával, jó megoldással áll az érdeklődők rendelkezésére!

Társasházak bíróság helyett helyesebb, ha az ADR vitarendezést választják a tulajdonosi megkeresésekre!

 

 

 

Társasházi ügyek – Társasházi perek

2014 március 20. | Szerző:

Társasházi ügyek – ez a fogalom némelyek életében súlyos jogvitákat, szakértői munkákat, ügyvédet és peres tárgyalásokat jelent.

Valóban igaz, hogy ahol néhány lakás közös telekkel rendelkezik, vagy éppen tízemeletes paneltömb ad otthont –  ott a jogviták száma megemelkedik.

TÁRSASHÁZ ÜGYEI

Társasházzá alakulás mindig jó döntés a teljesen rendezetlen és közös képviselet nélküli jogi állapot helyett.

Tulajdonosi viták száma lényegesen csökkenthető, ha a társasház alapvető dokumentumai korszerűek és a társasházi demokrácia igényeit tartják szem előtt!

Rendezett társasház - perek nélküli társasház irodánkkal nem álom!

Rendezett társasház – perek nélküli társasház irodánkkal nem álom!

Észrevétel a szakmai gyakorlatunkban, hogy a tulajdonosi társasházi viták egy részének okozója a nem friss és nem kellően rugalmas SZMSZ, illetve annak hatásai.

Kisebbségi tulajdonosok kárainak enyhítése, megelőzése éppen az SZMSZ módosításával orvosolható jogi értelemben tartósan.

TÁRSASHÁZAK VITARENDEZÉSE – PEREK TÁRSASHÁZBAN

Irodánk a kisebbségi tulajdonosok ezen társasházban tett próbálkozásait szakmai munkával segíti elő!

Társasházi lakásoknál bérlővel bírósági per

2014 január 8. | Szerző:

A bérlakások kiadása piacán olyan változások tapasztalhatóak, amelyek komoly eljárási nehézségeket jelentenek egy nem megfelelően biztos bérleti szerződéssel felvett és hosszabb ideje ott lévő lakásbérlő esetében, ha nem fizet és nem költözik ki.

Bérlőnek birtokvédelme van a bérleti jogviszony alatt. 

TÁEK – Társasház Ellenőrzések Központ

Fontos kiemelni, hogy a bérleti jogviszony létrehozásakor a szakértő mediátorokkal létrehozott jövőbeni  egyezség és abból következő bérleti szerződés meghatározott időszakra kellő jogi biztonságot adhat.

Társasházi tulajdonosok összefogása lényeges! Társasházi mediáció és költségszakértői vélemény ajánlott.

Társasházi tulajdonosok összefogása lényeges!
Társasházi mediáció és költségszakértői vélemény ajánlott.

Felkészült ingatlan peres egyezségekkel permegelőzésként , jogvitákkal foglalkozó mediátor szakirodák az ilyen egyezségeket a felek külön – külön meghallgatása, majd érdekeik egyeztetése után hozza létre.

Hosszabb távú bérlésnél ez a szakmai lépés sok pénz spórol meg a bérbeadónak, ha jogvita alakult ki utólag.

Az új Ptk. részben kedvező a bérlő számára a bírói mérlegelés megerősítésével a túlzó kaució elvárásokat illetően.

GAZDADÁGI MEDIÁTOROK – GAZDASÁGI EGYEZSÉGEK

Társasház által hasznosított üres üzlet, vagy iroda bérbeadásánál a fenti körültekintés még hasznosabb a társasházi tulajdonosok számára.

Műszaki, kivitelezési gondok társasházban – költségszakértő és egyezség ajánlott

2013 december 4. | Szerző:

Sokan és több módon fogalmazzák meg, hogy a műszaki gondok sokasodnak a társasházakban.

Kutatást végzett a Habitat For Humanity, melynek summázata, hogy valóságos társasházi bomba ketyeg Budapesten.

Legtöbb esetben a társasházi tulajdonosok csak sejtik, konkrét információk nélkül mi következhet be rosszabb esetben.

 

Ha gond van, a vita jobb, ha egyezséggel zárul társasházon belül!

Társasház műszaki gondjainak kezelésére egy aktív  tulajdonosi közösség és felkészült társasházi közös képviselő csak együtt lehet képes hosszú idő alatt.

 

Költségek mértéke, a műszaki megoldások közötti döntési lehetőség gyakran jogi vitába csap át a társasházi vélemény csoportok között.

Társasházi tulajdonosok összefogása lényeges! Társasházi mediáció és költségszakértői vélemény ajánlott.

Társasházi tulajdonosok összefogása lényeges!
Társasházi mediáció és költségszakértői vélemény ajánlott.

 

Mit tehet a vitában álló társasház tulajdonosa?

Egy műszaki felújítás, kivitelezés semleges, a tulajdonosok által felkért szakértői irodával célszerűen mindig ellenőrzésre ajánlható.

MAGYAR SZAKÉRTŐK – FACEBOOK

Költségszakértő által készített szakvélemény választ adhat a felújítások ajánlatai közötti költség eltérésekre. Reális költségek már a kivitelezés valóban megfelelő elvégzésének előszobájának minősíthető.

Ha van semleges és független szakvélemény a társasház egy hivatalos mediációban könnyen rendezheti a kirobbant vitáját.

Gazdasági – műszaki – költség jogviták, bíróság előtti perek kiváltása! (műszaki és gazdasági terület) Építési szakértők – Jogászok – Jogvédők – ügyvédek – költségszakértők irodánk szakemberei, szakmai partnerei: 06-706-599-327! (munkaidőben)

Kategória

Társasházak tulajdonosai közötti viták!

Kategória

Ingatlanok és lakások ügyei, perei – igazi családi ügyek!Nézettség

  • Blog nézettsége: 13629

Blogkövetés

Iratkozz fel a heti hírlevélre és többé nem maradsz le a friss tartalomról.

Az adatkezelés további részleteiről itt olvashatsz: Felhasználási feltételek és Egyedi adatkezelési tájékoztató

Építési ügyek - Költségszakértői szakvélemények

INGATLANOK - TÁRSASHÁZAK ...

Üzenj a blogger(ek)nek!

Üzenj a kazánháznak!

Blog RSS

Üdvözlünk a Cafeblogon! Belépés Regisztráció Tovább az NLCafé-ra!