Ingatlan és vita, ingatlan és perek szerződések miatt! Lakás, ház nehéz vitái!

2017 január 10. | Szerző:

Ingatlan és per, ingatlan és vita a tulajdonosnak nem kevés pénzbe kerül.

 

Számos ingatlan pereskedés körültekintéssel, tulajdonosi óvatossággal megelőzhető!

 

Jogi ügy, bírósági per több okból kialakulhat. Ezek összetett és részleteiben is nehezebben rendezhető viták.

 

Tulajdonosok számára fontos ügy, hogy rossz szerződés miatt, általánosságban szerződés miatt ne kerüljön senki sem bírósági perbe.

 

 

Vidéki ingatlanok kárai, jogvitái ünnepek előtt is súlyosak, keressen bennünket!

Vidéki ingatlanok kárai, jogvitái súlyosak, keressen bennünket!

 

 

Szerződés miatt jogvitába kerülnek családok, vagy éppen építtető tulajdonosok, vagy ingatlant megtakarított pénzből vásárlók!

 

Szerződés miatt nagy számban robbannak ki utólag jogviták, indulnak el követelések, elszámolási igények társasházi lakások eseteiben, családi házak értékesítése után.

 

 

 

Piaci tapasztalatunk, hogy rengeteg a kávéházi és ismerősi vélelem a szerződések érvénytelensége körül.

Egy szerződés nem  megfelelő teljesülése komoly jogvita kiindulását jelenti.  Különösen kivitelezési szerződések, más területen az ingatlan adásvételek részletei teljesülései hibáinál.

 

 

Devizahitellel, majd forintosított hitellel rendelkezők számára a szerződések miatti vita, majd perek lassan évtizedes fejtörést okoznak!

 

Egyre drágább és egyre kevésbé tolerálja az emberi életszerű hibákat a bírósági gyakorlat az ingatlan adásvétel peres ügyeiben! Előzze meg a pert!

Egyre drágább és egyre kevésbé tolerálja az emberi életszerű hibákat a bírósági gyakorlat az ingatlan adásvétel peres ügyeiben! Előzze meg a pert!

 

Viták az ingatlanok körül arra is kiterjednek, mi is történjen, ha a szerződés részlegesen érvénytelen stb!

 

 

Irodánk szakemberei egyértelmű gyakorlati tapasztalatnak tekintik, hogy a szerződések miatti vitákban, kártérítési ügyekben a méltányosság és igazságosság, a bírósági kiváltó egyezségekben, perek előtti egyezségekben valósul meg!

 

 

Szerződések miatti vita – gazdasági vita – műszaki hibák – költség jogviták, bíróság előtti perek kiváltása! (műszaki és gazdasági terület) Építési szakértők – Jogászok – Jogvédők – ügyvédek – költségszakértők irodánk szakemberei, szakmai partnerei: 06-706-599-327! (munkaidőben)

 

 

Mennyibe is kerül? Kivitelezések, építkezések, felújítások elszámolási vitái 2017, bírósági perek kiváltása!

2016 december 28. | Szerző:

Folyamatosan épülnek meg az új csarnokok, vidéki termelő kisüzemek, családi boltok, családi házak energiahatékonysági felújításai!

 

Épületek felújítása, épületek kivitelezése legfontosabb kérdése: Mennyibe is kerül az építés? Mennyibe kerül a felújítás?

 

Megrendelő számára 2017 évben a körültekintés ajánlott szakembereink részéről!

 

Különösen nagy összegekkel kerülhet vita alá a pótmunka, s annak súlyos vitái, hogy a megrendelő elrendelte-e a pótmunkát, vagy azt csak a kivitelező gondolta úgy?!

 

 

Amikor egy társasház épül még senki nem gondolja mi lehet egy devizahitel valódi vége...?

Amikor egy társasház épül még senki nem gondolja mi lehet a kivitelezés vége…?

 

 

Sajnálatos piaci tapasztalat, hogy komoly kereskedő, egészségügyi vállalkozások hagynak réseket a vállalkozási szerződésekben, melyek a kivitelezésre köttetnek meg.

Ha a kivitelező számára szerződéses hanyagságok hagynak kiskaput, azt az építő cégek ki fogják használni.

 

Megrendelő számára ez időbeli csúszásokat, műszaki minőség csökkenését, műszaki ütemek összecsúszását jelenti rosszabb esetben, rengeteg többlet kiadás mellett!

Munkaterület átadása és átvétele olyan neuralgikus pont egy építési vita eseményei között, mely a megrendelőktől fokozott figyelmet igényel.

 

 

Építési munka, építési munkában megrendelői együttműködés sikamlós terület, vita kiindulása lehet a nem építőiparhoz szokott megrendelő, építtető számára!

 

Szakmai munkánk piaci tapasztalata , hogy építkezés során a megrendelő a vita megelőzésére, bírósági per megelőzésére a kivitelezői szerződés előtti építési költségszakértői kontroll szakvéleményezéssel tehet leghatékonyabban.

 

 

Második fontos elem a megrendelői érdekek védelmére, hogy ellenőrzött és teljesen független műszaki ellenőr kerül felkérésre, számára részletes megbízással.

 

Később jogvita, bírósági per dőlhet el a felelős műszaki ellenőr állításain!

 

Egyszerűbb és olcsóbb a bírósági per, mint végső megoldás kezelése!

Egyszerűbb és olcsóbb mint a bírósági per, ADR egyezségek mint végső megoldás kezelése!

 

Különösen fontos a megrendelők számára a bírósági per elkerülése, ha magatartásukkal részben közreműködtek a kivitelezői késedelem, vagy zavaros pénzügyi elszámolás kialakulásában!

 

Gazdasági vita – műszaki hibák – költség jogviták, bíróság előtti perek kiváltása! (műszaki és gazdasági terület) Építési szakértők – Jogászok – Jogvédők – ügyvédek – költségszakértők irodánk szakemberei, szakmai partnerei: 06-706-599-327! (munkaidőben)

 

Régi társasházak jellemző káresetei: Ha a szomszéd lakásban felújításkor megrepednek a falak!

2016 május 18. | Szerző:

 

Vidéken és Budapesten a kontár felújítások, kivitelezések száma emelkedik.

 

Hangzatos vállalkozói reklámok mögött betanított munkaerő, vagy még az sem végzi az egyébként felelősségteljes szakmunkát!

 

Családok számára a pénzügyi földrengés a magyar devizahiteles csapda és a végrehajtás napi gyakorlata!

Családok számára a pénzügyi földrengés a repedt fal, süllyedt épület!

 

Budapesten az egyre több értékcsökkenést okozó komplett szálloda, épület építési engedélyen túl, egyre gyakoribb az építkezés szomszédjainak lakásaiban létrejött kár, repedt falak, átütött falak stb.

 

Falak repedései olyan károk, melyek egyre többe kerülnek a kár kijavításának elhúzódásával!

Eseti műszaki hatás pl. kontár kivitelezés egy társasház szomszéd lakásában, a vétlen lakástulajdonos egész életmódjának feldúlását eredményezi.

 

Megrepedt falak, szomszéd miatti károk – Forduljon hozzánk haladéktalanul!

 

Ha szomszédban történt építkezés, felújítás miatt Önnél megrepedt a fal, lyukak jöttek létre azonnal forduljon építésügyi költségszakértőinkhez, irodánkhoz!

 

Irodánk a építésügyi szakmai terület mellett, jogvédők, jogászok, ügyvédek, gazdasági mediátorok szakmai kollégalitásával dolgozik az ügyfelek, lakástulajdonosok érdekeiért a károk enyhítése közben!

 

 

Egyre drágább és egyre kevésbé tolerálja az emberi életszerű hibákat a bírósági gyakorlat az ingatlan adásvétel peres ügyeiben! Előzze meg a pert!

Egyre drágább és egyre kevésbé tolerálja az emberi életszerű hibákat a bírósági gyakorlat építés kártérítési ügyeiben!    Előzze meg a pert, kártérítések vitáiban, vagy tárgyalások közben!

 

Szakmai szemszögből a repedés sosem apró kár, vagy apró kárnak a jele!

 

Helyreállítás költségei ma Budapesten és vidéki városokban magasak, idesorolandó az esetleges kényszer kiköltözés miatti bérlet költségeit, költözés oda-vissza költségeit!

 

Azonnal kezdje el a kárenyhítést, ha társasházi lakása falai mások miatt megrepedtek!

 

 Forduljon hozzánk bármely munkanapon!

 

Már a biztosító helyszíni szemléje előtt kérje pártatlan, költségszakértői helyszíni szemlét és szakvéleményt irodánktól!

 

 

Minden késedelem a lakástulajdonos kárait növeli, költségeit emeli meg.

 

Régi ház jogvitái, társasházon belüli építkezések, szomszéd által okozott károk,  tűz és víz, szélkár, a vagyonbiztosítást próbára tevő károk!

 

Hívja 06-706-599-327! (munkaidőben 9h-17h)

 

 

Családi jogviták, családi ingatlanok bíróságokon – Vidéken és Budapesten!

2016 május 13. | Szerző:

A jog területén nem jártas humán szakemberek, diplomások és szakmunkások számára a fizetési meghagyások világában, a végrehajtáshoz  fűzhető ingatlanra vezetett bejegyzések rendszere bonyolult jogi hálót teremtett napjainkra.

 

Szakmunkával, humán diplomával a fizetés nehezen követi az extra kiadásokat adósság vitáiban!

Önmagában a végrehajtás felé vezető levelek és végrehajtási lap sem igazán ügyfélbarát!

 

 

Vidéki ingatlanok kárai, jogvitái ünnepek előtt is súlyosak, keressen bennünket!

Vidéki ingatlanok kárai, jogvitái ünnepek előtt is súlyosak, keressen bennünket!

 

 

Családok ingatlan ügyei sok esetben jogvitához, majd perből következő, vagy fizetési meghagyáshoz köthető követelésekre vezethető vissza!

 

Egyre többször tapasztalható a lakástulajdonosok panaszai szerint a joggal való visszaélést is megtestesítő fizetési meghagyás kezdeményezése, néha alaptalan, vagy vélelmezett követelés miatt!

Sok kifogás éri a kézbesítési gyakorlatot Budapesten társasházakban, vagy a vidéki városok kertes családi házainál.

 

Ügyfeleink egyre gyakrabban ú.n. vélelmezett kézbesítés alapján végrehajtható közjegyzői okiratok alapján kerülnek abba a helyzetbe, hogy a végrehajtás költségeivel néha jogsérelmesen is megkétszereződik, megháromszorozódik az összes befizetni való!

 

Épületek, lakások peres ügyei megfelelő szakértelemmel rendezhetőek!

Épületek, lakások peres ügyei megfelelő szakértelemmel rendezhetőek!

 

Ezek a valós jogsérelmek, jogesetek mind a családok ingatlanait veszélyeztetik, igazi családi jogi ügyek!

 

Követelésekkel, jogvitákkal kapcsolatban már az első felszólító levélnél keresse irodánkat, szakembereinket, hogy elkerülje a súlyos pereskedéseket, kiváltsa a nehéz és súlyos vitás helyzeteket!

 

Sokat veszít, aki nem az első időszakban fordul hozzánk adósság, szerződéses jogvita esetével!

 

Jó tudni, hogy végrehajtás során a végrehajtás megszüntetése iránti kérelem még nem hoz maga után tartalmi vizsgálatot a bíróság részére, hanem az csak a végrehajtás kérő felé tesz lépést!

 

Éppen ezért végrehajtási eljárást keretében Vht. 41.§ (3) a végrehajtás megszüntetésére önmagában nincs lehetőség.

 

Ingatlan és adósság a család jogi ügyei közül, vitás helyzetei közül a legsúlyosabbak, ha vagyoni szempontból nézzük a bonyolult joghálót, melyben egy családnak dönteni lehet, dönteni kell!

 

Szakmai és szakemberi elkötelezettségünk a családok ingatlanainak védelme, a peres ügyekben és perek előtt a jogviták hatékony rendezése!

 

Jelentkezzen ha felszólítást kapott, peres, vitás ingatlan építési, rejtett hibás, ingatlant veszélyeztető követelés vitájával,vagy társasházi ügyével:  06-706-599-327 (H-P: 10h-18h)

 

 

Családi ház veszélyben, jó döntések devizahiteles ingatlanok ügyeiben!

2016 május 6. | Szerző:

Devizahiteles szerződés, majd forintosítás után még mindig családi ingatlanok sokasága számít devizahiteles ingatlannak a családot fenyegető jogi kockázatok oldaláról vizsgálva.

 

Számunkra fontos, hogy lehetőség szerint egyetlen család se kerüljön a kilakoltatás, az ingatlan kiürítés sorsára társasházból.

 

 

Bíróságokoa megindított devizahiteles perek egy nagy csoportja még a 2014. évi.XXXVIII. tv.-re hivatkozva nem mozdult, felfüggesztés hatálya alatt áll. Devizahiteles család sorsa ilyenkor tisztázatlan.

 

Használt ingatlanok adásvételei sok hibát, felújítási költséget rejthetnek!

Használt ingatlanok adásvételei sok hibát, felújítási költséget rejthetnek!

 

Családi házak hitel miatti veszélye mellett, a túl gyorsan bekövetkező társasházi lakások tartozásainak követelése, a fizetési meghagyásos eljárások bonyolítják még tovább a társasházi lakásban élő  volt devizahitelesek életét!

 

 

Talán éppen ezért a társasházban élő lakástulajdonosok egy része még türelmetlenebb a pontatlan éves beszámolók láttán, vagy a váratlan új kiadást jelentő társasházi kivitelezések hallatán!

 

Minden esetben a követeléskezelőktől, bankoktól érkező felszólítások esetében már szakértőkhöz, szakemberekhez szükséges fordulni!

 

Hasonlóan szakemberekkel ajánlott annak mérlegelése, hogy a lakástulajdonos, eladósodott ház tulajdonosa a Nemzeti Eszközkezelőhöz próbál meg fordulni, vagy a családi csődvédelem rendszerét választja a végrehajtási eljárás alternatívájaként! (2011. évi CLXX tv.a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról)

Panelházak gépészeti munkái a lakóknak, tulajdonosoknak nem kevés pénzbe kerülhet! Mennyi is az annyi? Forduljon hozzánk!

Panelházak gépészeti munkái a lakóknak, tulajdonosoknak nem kevés pénzbe kerülhet! Mennyi is az annyi? Forduljon hozzánk!

 

Családi házak veszélyeztetettsége, társasházi lakások jogvitái esetében mindig a profi jogvita rendezés eszközei legyenek szakmailag az elsők!

 

Hosszú jogviták újra és újra alkalmat adnak a jó megoldásra, a jogvita szakszerű lezárására!  Keresse irodánkat!

 

Jelentkezzen peres, vitás ingatlan építési, rejtett hibás vitájával,vagy társasházi ügyével:06-706-599-327

 

 

Ingatlan vita, a család jogi ügyei közül talán egyik legsúlyosabb!

2016 április 22. | Szerző:

Hosszú évekre visszanyúló szomszédi viszályok nem egy, de több bírósági eljáráson, hatósági eljárásokon keresztül mennek.

 

Minden új eljárás megindítása előtt azonban ott a szakmai lehetőség a felek számára a jó megoldást, a jogvita ADR rendezését választani!

 

Ingatlanok közös tulajdonban jogvitát generálnak a különböző felek között!

Ingatlanok közös tulajdonban jogvitát generálnak a különböző felek között!

 

Családtagok taktikázása, ingatlanok szerződéssel előnyökkel felruházása a család számára óvatosságot igényel.

 

Ha már régi perekből adósság jött létre (perköltség stb.) a fedezetelvonó szerződés újra bíróságon is perelhető annak harmadik személlyel szembeni hatálytalansága stb okán.

 

 

Elszámolni előbb-utóbb el kell a vitatott követelésekről!       Ebben jelentős támogatást ad a profi jogvita rendezés előkészítése szakértőkkel.

 

 

Régi Ptk.203.§ 1. bek és 2. bek. a régebben meginduló peres ügyekben irányadó lesz.

Ez az átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény szerin tehát megmarad irányadónak

 

Egyre drágább és egyre kevésbé tolerálja az emberi életszerű hibákat a bírósági gyakorlat az ingatlan adásvétel peres ügyeiben! Előzze meg a pert!

Egyre drágább és egyre kevésbé tolerálja az emberi életszerű hibákat a bírósági gyakorlat az ingatlan adásvétel peres ügyeiben! Előzze meg a pert!

 

Fedezetelvonó szerződés ebből  is következően a sérelmet szenvedett harmadik fél felé hatálytalan.

Vidéken gyakran előforduló “okos megoldás ismerősök tanácsára” – nem jó megoldás tehát!

 

 

Társasházak követelései , szomszédjogi vitái, építkezések ügyei – Forduljon hozzánk az első vitáknál!

 

 

Hosszú jogviták újra és újra alkalmat adnak a jó megoldásra, a jogvita szakszerű lezárására!  Keresse irodánkat!

 

Jelentkezzen peres, vitás ingatlan építési, rejtett hibás vitájával,vagy társasházi ügyével:06-706-599-327

Társasházak vitái szerződésekről, munkákról! Alapos előkészítés a bírósági per kiváltásával a jó megoldás!

2016 április 21. | Szerző:

Tulajdonosok, társasházi kisebbségi tulajdonosi csoportok a tavasz folyamán nem ritkán kifogásolnak, vitatnak szerződéseket, szerződések miatti kivitelezéseket, felmerült árakat!

 

Forró hangulatú társasházi közgyűlések, majd kialakuló személyeskedést sem mellőző jogviták mellett bontakoznak ki a szerződés érvénytelensége társasházi jogvitái.

 

Szakvélemények és permegelőzés egy műveletben! Költségszakértői szakvélemények helyszíni szemlével!

Szakvélemények és permegelőzés egy műveletben! Költségszakértői szakvélemények helyszíni szemlével!

 

Társasházak tetejére kerülő műszaki szerkezetek, reklám tartóeszközök stb., különböző szolgáltatók berendezései gyakran vitás körülmények között jelennek meg az épületeken.

Irodánk szakemberei a műszaki és jogi szakvélemények után, az ADR jogvita rendezést tartja elsődlegesen célravezetőnek a felek számára!

 

Társasházi közös képviselő által megkötött szerződés lehet szabályos, de lehet jogvitára, tulajdonosi vitatásra okot adó.

 

Társasházakban létrejövő viták  jó megoldása szakértőkkel – Jelentkezzen ügyével, vitájával!

 

Műszaki dokumentációk, költségek és árak minél pontosabb megjelölése a társasházi közgyűléseken műszaki fejlesztések, műszaki kivitelezések határozatai körül – a tulajdonosok legfőbb érdeke a döntések előtt!

Ezek hiányosságai később nehéz viták légkörét teremti meg a panel és nem panel társasházakban.

 

Vigyázat a családi kassza egy pert miatt könnyen széteshet!

Vigyázat a családi kassza egy pert miatt könnyen széteshet!

 

Különösen vitatottá válhat a társasházi közös képviselő meghatalmazásának, a megállapodások megkötésének jogosultságai!

 

Társasházi jogviták rendezése, mindig a megbízásainkban alapos előkészítést igényel! Így lesz jó megoldás belőle!

 

Műszaki viták, pereskedések esetén időben forduljon hozzánk!  Ügyfél bejelentkezés:06-70-65-99-327 (10-14h hétköznap)

 

 

 

Gazdasági – műszaki – költség jogviták, bíróság előtti perek kiváltása! (műszaki és gazdasági terület) Építési szakértők – Jogászok – Jogvédők – ügyvédek – költségszakértők irodánk szakemberei, szakmai partnerei: 06-706-599-327! (munkaidőben)

Kategória

Társasházak tulajdonosai közötti viták!

Kategória

Ingatlanok és lakások ügyei, perei – igazi családi ügyek!Nézettség

  • Blog nézettsége: 13629

Blogkövetés

Iratkozz fel a heti hírlevélre és többé nem maradsz le a friss tartalomról.

Az adatkezelés további részleteiről itt olvashatsz: Felhasználási feltételek és Egyedi adatkezelési tájékoztató

Építési ügyek - Költségszakértői szakvélemények

INGATLANOK - TÁRSASHÁZAK ...

Üzenj a blogger(ek)nek!

Üzenj a kazánháznak!

Blog RSS

Üdvözlünk a Cafeblogon! Belépés Regisztráció Tovább az NLCafé-ra!